19. redni občni zbor

v nedeljo, 03. marca 2024 ob 15.30 v  prostorih društva,

Podbrdo 33b, 5243 Podbrdo (nad marketom Mercator)

PREDLAGANI DNEVNI RED:

  1. izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika, verifikacijsko komisijo
  2. sprejem dnevnega reda
  3. kratko poročilo o delu KTT DBD v letu 2023
  4. druga poročila za leto 2023: finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije, poročilo verifikacijske komisije
  5. smernice dela in finančni plan društva za leto 2024 in leto 2025 ter potrditev predloga članarine za leto 2024 in leto 2025
  6. predlogi in vprašanja članov ter  beseda gostom

 

Uradnemu delu bo sledilo:

    • gostovanje KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO PLANIKA VOJSKO z veseloigro z naslovom Kandidatke, avtorice Irene Hvala
    • druženje s pogostitvijo
Scroll to Top