KTT društvo Baška dediščina dejavno kljub razpoki v času.

Podbrdo

V svojih prostorih v Podbrdu so se 3. aprila na 17. rednem volilnem občnem zboru zbrali člani KTT društva Baška dediščina. Med na novo pridruženimi se je razveselilo mladih in prvih dveh tujih državljanov. Sprehodilo se je skozi opravljene aktivnosti v letu 2021, podprte z bogato projekcijo fotografij.

Z evropskimi sredstvi in z občino Tolmin kot vodilnim partnerjem je izvedlo že četrti projekt. Fascinirala so tudi številna povezovanja in mreženja društva z zvezami, javnimi zavodi in drugimi društvi, ki dvigajo njegovo prepoznavnost na državno raven. Razrešilo je dosedanje člane odborov in za obdobje 2022–2026 izvolilo nove.

Za opravljeno delo mu je čestital župan Občine Tolmin Uroš Brežan in ga pohvalil kot eno najbolje organiziranih. Predsednik Turistične zveze Gornjega Posočja Aljoša Križnič je pozdravil zbor preko spleta iz tujine. Priznanje za dobro sodelovanje je izreklo vseh pet krajevnih skupnosti, predsednica Alenka Zgaga pa se jim je zahvalila za uspešno izvedbo skupnih aktivnosti. Dosedanje člane odborov je nagradila z zahvalo in sladkim darilcem, sodelujočim na Dnevih evropske kulturne dediščine 2021 pa izročila priznanja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Sledila je predstavitev in sprejem dvoletnega društvenega plana dela, ki mu daje priložnost za poglobitev varovanja in raziskovanja kulturne, tehnične, naravne, filmske, literarne in industrijske dediščine Baške grape. Zaključek je obarvala avtorska zgodba članice z naslovom Po domu diši.

Tekst: Olga Zgaga

Foto: Cveto Zgaga

Skrbnik strani

Skrbnik strani

Scroll to Top