Dediščina naših prednikov je vrednota prihodnosti

KTT Društvo Baška dediščina od leta 2005 piše zgodbo svojega delovanja na območju petih krajevnih skupnosti v gornjem delu Baške grape od Petrovega Brda do Grahovega ob Bači.

Takrat so trije zagnanci potrkali na vrata tehnične dediščine, ki je v Baški grapi še posebej samosvoja in spontana, pogosto unikatna in izvirna.

Objekti, za katere skrbi, imajo status tehničnega spomenika lokalnega pomena. Uspešno se je spopadlo tudi z nesnovno dediščino. Raziskuje običaje, navade, legende, praznovanja, znanja, obuja spomine na pomembne osebnosti. Uhodilo je nekatere stare poti, vzpostavlja tudi nove.

KTT Društvo Baška dediščina žene k ustvarjalnosti želja po odpiranju na zunaj skromne, a v svoji notranjosti bogate skrinje, v katero so predniki polagali tisto največ vredno: vero, poštenost, materin jezik in medsebojno zaupanje. S svojo razvejano dejavnostjo je prepričalo zainteresirano javnost, da je ta zapuščina dar preteklosti, ki ni le nekaj preživetega, ampak je lahko pomemben faktor povezovanja in druženja. Prepričano je, da z umestitvijo v nove turistične produkte postaja zanimiva in dragocena tudi za modernega človeka. Prihodnost nas namreč iz dneva v dan bolj vztrajno izziva, naj se vrnemo k preteklim civilizacijskim vrednotam. Naj ponovno odkrivamo stara znanja in se jih naučimo podrediti novim časovnim trendom. Zato društvo pušča za seboj trajnostne sledi, ki so že pripomogle k zarisu Baške grape na etnološki in turistični zemljevid Slovenije.

Priznanja, ki jih je društvo prejelo, potrjujejo, da je njegova pot prava.

Hvala vsem, ki nam sledite.

Scroll to Top