Po poti baške dediščine

Skrbnik strani

Skrbnik strani

Projekt "Preplet kulturne dediščine v dolini Soče"

Po poteh Baške dediščine

Kulturno tehnično turistično društvo Baška dediščina je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Stržišče pripravila konec leta 2022 vsebino projekta za vlogo za skupni projekt LAS z naslovom Preplet kulturne dediščine v dolini Soče, v katerega je vključena tudi pot Po poteh baške dediščine, ki poteka na območju  Krajevne skupnosti Stržišče. Vloga se bo konec meseca marca 2023 oddala na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Nosilec projekta je Občina Tolmin v sodelovanju z upravljalcema poti KTT društvom Baška dediščina in KS Stržišče.

Las za razvoj, leto 2010 »Mreža tematskih poti na območju LAS – Po poteh baške dediščine« 

Geološka pot od Ruta do Stržišč – geološka pot je laboratorij za geologe v naravi.

Projekt je bil eden od projektov Las za razvoj, sofinanciranih v okviru Evropskega sklada za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje in Občine Tolmin. Partnerji projekta Društvo Baška dediščina, Planinsko društvo Podbrdo in NAC Tolmin.

Na območju med Rutom in Petrovim Brdom je približno do leta 2000 potekala označena geološka pot od točke 82 do točke 86. Idejo o slovenski geološki poti je razvil veliki raziskovalec na področju geologije dr. Stanka Buser.  Obsežen projekt je pretrgala njegova smrt.

S sredstvi, pridobljenimi na razpisu TEMATSKE POTI  LAS RAZVOJ – PO POTEH BAŠKE DEDIŠČINE,  so bile leta 2009 izdelane in postavljene informacijske table na odseku geološke poti od  Ruta do  Stržišč.  Pot prihaja iz planine Razor in sledi obstoječi  planinski poti. Tri table v slovenskem in angleškem jeziku prinašajo kratek opis pestre geološke sestave in zgradbe terena ob poti Rut (Lajte) – Stržišče (Mrhek) ter  kratko oznako gozdne vegetacije.  Opremljene so z barvnimi fotografijami.

Informacijska tabla o najbolj znameniti roži Baške grape kratkodlakavi popkoresi pa stoji pred Podbrdom in opozarja na njeno bogato  rastišče.

Med hojo po udobni gozdni poti pohodniku zastane korak na treh razglednih točkah. Oko vedoželjnega popotnika ne prezre  usmerjevalnih napisov na skalah ob poti v italijanskem jeziku – dediščine iz časov italijanske zasedbe teh krajev.

Leto 2010, Opis aktivnosti pri izvajanju projekta Mreža tematskih poti na območju LAS – Po poteh baške dediščine:

  • Ogled poti in določitev točk postavitve 8.4.2010 in 11.4.2010
  • Priprava in izdelava podstavkov (na lastne stroške društva)
  • Priprava sanacije poti zaradi zemeljskega plazu (obveščeni pristojni na Občini Tolmin)
  • Postavitev 24 in 25 aprila (3 table)
  • 1 tabla – o kratkodlakavi popkoresi se bo postavila, ko bodo končana dela na čistilni napravi v Podbrdu, zraven katere je največje rastišče (predvidoma konec leta 2010). Predlog upravnega odbora Društva Baška dediščina je, da se bi omenjeno tablo postavilo v bližini čistilne naprave za Podbrdo, kjer se ustavlja veliko obiskovalcev, ki se ustavijo (varno parkirišče) in fotografirajo rastišče kratkodlakave popkorese. Ker je »parkirišče« oz. predvidena lokacija za postavitev navedene table dovolj oddaljena od državne ceste, ni potrebno soglasij za postavitev.
  • Kratek opis postavitve tabel: postavitev tabel je potekalo v nedeljo 25.4.2010 od 7 do 12 ure. Ekipa PD Podbrdo in predstavnika Društva Baška dediščina so očistili tudi okolico tabel in vzpostavili dve razgledni točki. Predvidena je tudi postavitev klopic ob razglednih točkah (na vas Rut) ter čiščenje starega korita za vodo. Očistili pa so tudi napise v skalovju, ki so ostanki smerokazov iz obdobja med prvo in drugo svetovno vojno. Ker tukaj poteka vsako leto pohod v organizaciji OŠ Podbrdo in PD Podbrdo, ko nesejo v Rut knjige Simona Rutarja (konec leta), so postavili tudi dodatne smerokaze.
  • Dne 23.4.2010 je Društvo Baška dediščina prejelo letak o kratkodlakavi popkoresi v slovenskem in angleškem jeziku.

Opis projekta 2023

PREPLET KULTURNE DEDIŠČINE V DOLINI SOČE – PO POTEH BAŠKE DEDIŠČINE

Z namenom ohranjanja naravne in kulturne dediščine oz. zgodbe projekta Po poteh baške dediščine sega že v leto 2010, s tem nadaljujemo z nadgradnjo označitve vzpostavitve poti na drugih odsekih. Na tem območju se prepletajo poti, ki povezujejo vas Rut, Znojile, Kal, Kuk, Trtnik, Bača pri Podbrdu. Poti se prepletajo s potjo Julijana, ter so izhodišče na planinsko pot na Črno prst ter del Geološke poti (Stržišče – Rut).

V Stržiščah se povečujejo nastanitvene kapacitete, gorsko kmetovanje, vedno več se ustavljajo pohodniki Julijane (predvsem ob domu krajanov v katerem je bilo v letu 2021 vzpostavljena stalna razstava Naše šole, ki vključuje tudi učilnico z originalnim pohištvom).

Označitev že obstoječih poti na območju KS Stržišče pa daje možnost nadgradnje poti za dodajanje vsebine za označitev naravne in kulturne dediščine ter kot vsebino za gozdno učno pot. Z aktivnostjo v projektu se označijo spodaj navedene odseki ter tako vse poti poveže v pohodniško-tematsko pot. Poti so obstoječe in že vzpostavljene. Na predvidenih odsekih bo postavljenih 45 novih usmerjevalnih tablic in količkov.

Odseki poti za označitev:

I. Stržišče – Rut
II. Stržišče – Kal (pot nad vasjo)
III. Stržišče – Lonik (domačija Stržišče 6) – Rut – Stržišče.

Cilji operacije so nadgradnja vzpostavljene poti z namenom ohranjanja naravne in kulturne dediščine Po poteh baške dediščine.

Aktivnosti operacije

  • Oblikovanje, priprava in tisk smernih tablic
  • Leseni nosilci za smerne table
  • Postavitev smernih tablic

Koristi za območje

Rezultati projekta prinašajo doprinos k razvoju s področja turizma in kulturne dediščine. Aktivnosti učijo prepoznati trajnostni razvoj tako lokalnemu prebivalstvu kot obiskovalcem.

Kakovost operacije

Pri pripravi novih promocijskih materialov, vsebine informacijskih tabel ter aktivnostih nadgradnje bo sodelovalo lokalno prebivalstvo tega območja, ki je vključeno v različne aktivnosti KTT Društva Baška dediščina (upravitelj poti) v sodelovanju s KS Stržišče. Širša javnost bo o operaciji projekta obveščena tudi preko različnih objav v medijih.

Javni dostop do rezultatov

Pot Po poteh baške dediščine je dostopna vse generacijam, tudi ranljivim skupinam. Predstavljena je na spletni strani KTT društva Baška dediščina in lastnem Facebook profilu. Operacija bo predstavljena na spletnih straneh nosilca in partnerjev projekta. Širša javnost bo o operaciji projekta obveščena tudi preko različnih objav v medijih.

Pripravila: Zgaga Alenka,  Marec 2023

Vzpostavitev poti leta 2010

Scroll to Top