Zdenko Torkar nagrajenec Turistične zveze Slovenije

Zdenko je prostovoljec, ki deluje umirjeno, razsodno in z občutkom odgovornosti za rast društva in skupnosti. Sadovi njegovega dela zorijo v zgodbe, ki spodbujajo nove turistične produkte, privlačne za obiskovalce Baške grape.

V dneh od 13. do 15. novembra so v Novi Gorici  stekli že 13. Dnevi slovenskega turizma, ki  so poznani kot največji strokovni dogodek v turizmu v Sloveniji. Prvi dan je bil namenjen srečanju turističnih društev in zvez iz vse Slovenije, ki z več kot 40 tisoč prostovoljci namenjajo svoj prosti čas Turistični zvezi Slovenije. Številne udeležence – prostovoljce  so pozdravili župan MO Nova Gorica Samo Turel, predstavnica Slovenske turistične organizacije Maša Klemenčič, predsednik Turistične zveze  Slovenije Dominik Černjak, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo Matevž Frangeš in generalna direktorica direktorata za turizem Dubravka Kalin.

V strokovnem delu so bili udeleženci seznanjeni z novimi trendi v turizmu, kot so umetna inteligenca in digitalizacija. V okviru slednje jim je bila predstavljena nova digitalna aplikacija Moj – izlet, spoznali pa so se tudi s Chat GPT-jem, kako uporaben je npr. pri pisanju razpisov. Zanimive in posnemanja vredne so bile tudi predstavitve dela društev:  Turistično društvo Lesce in Zbilje in Turistično hortikulturno društvo Zdole.   

Sledila je podelitev priznanj najzaslužnejšim, ki so jih v društvih in v Turistični zvezi Slovenije prepoznali za predane prostovoljnemu delu. Vsako društvo je lahko predlagalo le enega prostovoljca.  Med prejemniki je tudi Zdenko Torkar, član KTT društva Baška dediščina.

Svoje prostovoljstvo mu razdaja od leta 2017. Aktiven je pri vseh društvenih prireditvah in akcijah, je tudi društveni turistični vodič. Vseskozi deluje v upravnem odboru, kjer zagovarja trajnostno delovanje društva. Dva mandata je zastopal društvo v organih Zveze društev za tehnično kulturo Posočje Tolmin. Trenutno sodeluje tudi v delovni skupini projekta Gorniška vas Baška grapa.  Zavzeto vodenje aktivnosti med društvom in KS Hudajužna-Obloke, katere predsednik je, je obrodilo že štiri turistične produkte. Je dejaven organizator čistilnih akcij, ki pomembno prispevajo k vzdrževanju in ohranjanju kulturne krajine.

Scroll to Top