RAZISKUJEMO, ODKRIVAMO, OHRANJAMO

TEHNIČNO, KULTURNO, NARAVNO, FILMSKO, LITERARNO, INDUSTRIJSKI DEDIŠČINO

Baška grapa
Podbrdo panoramski posnetek

Dediščina naših prednikov je vrednota prihodnosti

»Zavedati se moramo, da smo dolžni vsaj del bogastva, ki smo ga podedovali od naših prednikov, ohraniti našim zanamcem!«