RAZISKUJEMO, OBNAVLJAMO IN VARUJEMO

TEHNIČNO, KULTURNO, NARAVNO, FILMSKO, LITERARNO IN INDUSTRIJSKO DEDIŠČINO

Dediščina naših prednikov je vrednota prihodnosti

»Zavedati se moramo, da smo dolžni vsaj del bogastva, ki smo ga podedovali od naših prednikov, ohraniti našim zanamcem!«

Novice

Scroll to Top